Pesuhallin sähköasennusvaatimukset

3.4.2017

Kysymys:

Mitä vaaditaan silloin pesuhallitilan sähköasennuksilta, kun pesuhallissa tehdään myös polttoainejakeluautojen polttoainesäiliöiden sisäpuolista pesua?

Suositus:

Koska tällaisesta toiminnasta voi syntyä ilmeinen räjähdysvaara, on tiloihin tehtävä tilaluokitus. Tilaluokituksesta ja sen teettämisestä on  annettu vaatimuksia muun muassa valtioneuvoston asetuksessa  576/2003 (Asetusräjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta). Tilaluokituksen jälkeen toteutetaan  kohteen sähköasennukset sellaisin laittein ja tarvikkein, jotka täyttävät kyseiset tilaluokkavaatimukset.