Tehdään mitä osataan ja osataan mitä tehdään

4.9.2017

Sähköala-lehden pääkirjoitus 9/2017.

Olli-Heikki Kyllönen

STUL:n jäsenten kannattavuustutkimus vuodelta 2016 valmistui kesällä. Tutkimuksen kattavuus on noin 40 % jäsenkunnasta ja koska kattavuus isojen jäsenten osalta on selkeästi suurempi, voidaan tuloksia pitää varsin luotettavina.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että keskimääräinen kannattavuus vaihtelee yllättävän vähän suhdannetilanteen mukaan, eivätkä myöskään erot maan eri osien välillä ole merkittäviä. Lisäksi ”paremmuusjärjestys” tässä suhteessa vaihtelee vuodesta toiseen.

Lukujen taakse tarkemmin katsominen kuitenkin paljastaa muutamia mielenkiintoisia seikkoja ja trendejä. Huolestuttava piirre on myyntisaamisten kierron hidastuminen: tässä näkyy tilaajien pyrkimys yhä pidempiin maksuaikoihin. Vakiintuneille toimijoille tämä ei vielä aiheuta rahoitusongelmia, mutta sitoutuneen pääoman kasvaessa on keskimääräinen pääoman tuotto trendinomaisessa laskussa.

Tulosten hajonta näyttää olevan kasvussa – hyvät parantavat ja heikot heikentävät. Viime vuonna jo noin neljännes yrityksistä teki tappiota huolimatta varsin hyvästä suhdannetilanteesta. Samaan aikaan parhaat keskikokoisista yltävät reilusti yli kymmenen ja parhaat isoimmistakin lähes kymmenen prosentin liikevoittolukemiin.

Hyviä tuloksentekijöitä selkeimmin yhdistävä tekijä on maltillinen kasvu ja urakoinnin perusasioiden hallinta: osataan mitä tehdään ja tehdään mitä osataan.

Omistuspohjalla näyttää myös olevan merkitystä. Kasvollinen alaa ymmärtävä omistaja toimitusjohtajana tai vähintään hallituksen puheenjohtajana yleensä auttaa menestymään. Pääomasijoittajat eivät ainakaan toistaiseksi ole onnistuneet alalta kultaa vuolemaan, vaan ennemminkin näyttävät tukevan suomalaisia rakennuttajia sijoittajien rahoilla.