Sähköasentajakoulutuksessa riittää haasteita

5.12.2018

Olli_heikki.jpg

Sähköala-lehden pääkirjoitus 12/2018.

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut toisen asteen koulutusuudistus muuttaa toisen asteen ammatillista koulutusta, myös sähköasentajien, merkittävästi.

Uudistuksen päälinjaukset – aiemman osaamisen huomioon ottaminen, opiskelijakohtainen opintopolku  ja oppimisen painopisteen siirtäminen työssä oppimiseen – ovat sinänsä oikein, mutta toimivaan käytännön kokonaisuuteen on vielä matkaa.

STUL on yhteistyössä oppilaitosten kanssa laatinut hyvän kokonaistoimintamallin ja apuvälineet työssä oppimisen seurantaan ja raportointiin samoin kuin näiden käytön koulutukseen. 

Seuraavaksi panostetaan oppilaitosten, alueosastojen ja jäsenyritysten yhteistoiminnan edistämiseen niin, että luotu järjestelmä saadaan tehokkaaseen käyttöön ja että työssäoppimispaikkoja todella saadaan kaikille opiskelijoille.

Sähköistysalan kannalta lainsäädännön muutokset jäivät kuitenkin puolitiehen. Uusi  koulutussopimusmalli vie perustutkinnon suoritusta oppisopimuksen suuntaan, mutta on kuitenkin erilainen muiden muassa työlainsäädännön soveltamisen ja palkanmaksumahdollisuuden/-velvollisuuden osalta. Nyt pitää kiireesti tutkia, miten nämä kaksi mallia voitaisiin yhdistää. Tämä yhdistäminen vie lainsäädännöllisesti väistämättä aikaa, joten kiireellisesti pitää luoda välimalli, jossa näitä kahta koulutusmallia voitaisiin käyttää joustavasti rinnakkain.

Toinen, osin ilmaan jäänyt, asia on oppilaitoksissa annettavan opetuksen osuus, jonka  sisältö  ja  laatu  vaihtelevat  tänä  päivänä liikaa. Oppilaitosten ja STUL:n tulee yhdessä laatia tästäkin  osuudesta peruslinjaukset ja suositukset. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan sähköasennusala pitää saada toisen asteen opetuksen rahoitusrakenteessa korkeampaan rahoituskoriin. Vasta tällöin oppilaitoksilla olisi edes teoriassa mahdollisuus hoitaa oma osuutensa kunnolla. Haasteita siis riittää.

Positiivista on, että maassa on paljon opettajia ja oppilaitoksia, jotka aidosti kantavat asiasta huolta ja pyrkivät pitämään opetuksen tasoa yllä ja jopa nostamaan sitä. Samoin riittävä  osa  sähköurakoitsijoista on valmis ottamaan aiempaa enemmän vastuuta. Nyt pitää vain hyvällä yhteistyöllä laittaa vektorit osoittamaan samaan suuntaan, jolloin resultantti maksimoituu, kuten  matematiikan ja geometrian tunneilta hyvin muistamme.