Rakennusautomaatiokirja päivitettiin

21.11.2018

ST-käsikirja 17:sta, Rakennusautomaatiojärjestelmät, on ilmestynyt kuudes, uudistettu painos. Kirjassa käydään käytännönläheisesti läpi rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelu- ja toteutusperiaatteita.

Kirjaan on koottu keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Kirjassa kerrottaan esimerkiksi rakennusautomaatiojärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta.

Kirjan rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluosion päivittäneen Ramboll Finland oy:n Automaatio, kiinteistöt ja rakentaminen -osaston päällikkö Kari Pusan mukaan kirja sopii erityisesti jo alalla toimiville henkilöille alan hyvien toimintakäytäntöjen ja määräysten kertaukseen.

– Suunnitteluosiossa korostetaan eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä suunnitteluprosessissa erityisesti uusiutuneiden TATE18-tehtäväluetteloiden näkökulmasta, Pusa kertoo.

Kirjan loppuosassa on kattava luettelo aihepiirin keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, standardeista ja ohjeista. Pusa muistuttaa, että kirjan liitteenä julkaistut suositukset eri tahojen välillä läpikäytävistä asioista on tarkoitettu aktiivisesti käytettäviksi työkaluiksi ja muistilistoiksi sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoille ja muille alan ammattilaisille.

ST-kortiston tilaajat voivat lukea kirjan sähköisessä muodossa Sähköinfon Severi-palvelussa. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Sähköinfon verkkokaupasta.